NOBARA DOJO

IAIDO

Iaido is de kunst van het Japanse zwaard, de katana, het legendarische wapen van de heldhaftige samurai. Voor Japanners is er geen eerbiedwaardiger wapen dat beter de bushido, de riddermoraal van de samurai, symboliseert. Geen ander wapen is nauwer met de geschiedenis, traditie en cultuur van het land verbonden.

Iaido maakt gebruik van een echt zwaard (iai). De beheersing van een echt zwaard kan men niet volledig leren met enkel een bokken. Een belangrijk oefenpunt is dat de slag met het zwaard perfect volgens de hoek van de snede moet gebeuren (hasuji). Ook voor het omgaan met de schede (saya), het trekken en wegsteken van het zwaard, heeft men een echt zwaard nodig. Omwille van het gevaar voor verwonding van de beoefenaars en beschadiging van de kostbare zwaarden, worden (op enkele uitzonderingen na) alleen oefeningen uitgevoerd met een ingebeelde tegenstander.

 

Iaido en stijlen.

ZNKR iaido iaido

De meest beoefende iaidostijl is deze gepromoot door de Zen Nihon Kendo Renmei (Heel Japan Kendo Federatie, ZNKR), vroeger bekend als seitei gata (standaard vorm). Deze stijl verandert bijna jaarlijks als gevolg van bijsturingen door een commissie van iaido grootmeesters in Japan. Sommige van de wijzigingen betekenen een verbetering en maken de kata logischer, maar soms speelt politiek getouwtrek tussen de verschillende scholen die in de commissie vertegenwoordigd zijn ook een rol. Om te begrijpen waarom deze mensen in de 20ste eeuw nog nieuwe zwaardtechnieken ontwikkelen, is het nuttig iets te weten over de geschiedenis van Iaido.

Iaido is de kunst van het zwaard te trekken en in dezelfde beweging aan te vallen of zich te verdedigen. Op het slagveld van de latere Nara en Heihan perioden waren de samurai gewapend met speren, maar als hun wapen brak of de vijand te dichtbij kwam, moesten ze bliksemsnel hun lange of korte zwaard kunnen trekken. Dit leidde tot de ontwikkeling van technieken die bekend waren als nuki ai, iai, za ai, bakken, saya no uchi, riho, batto en nog vele andere benamingen. Deze technieken maken dan ook deel uit van vele oude bugei scholen.

MUSO SHINDEN RYU

MUSO SHINDEN Ryu vindt zijn oorsprong in de Shinmei Ryu van Hayashizaki Jinsuke Shigenobu en werd gecreëerd door Nakayama Hakudo 16 th Soke (18 -1958) vanuit het Jushin Ryu. Muso shinden Ryu is in Japan de meest beoefende Iaido stijl.

 

 

Wanneer ?

Donderdag

Van 21.00u tot 22.30u

Zondag

Van 9.30u tot 11.00u

Lidgeld : 240 € per jaar

Studenten : 180 € per jaar

(iaido, kendo en jodo inbegrepen)